Výročné správy

Výročné správy obsahujú informácie o štruktúre, pedagogických, vedecko-výskumných a odborných aktivitách KRIS v jednotlivých rokoch. Sú usporiadané v členení zodpovedajúcom požiadavkám vedenia fakulty v roku zverejnenia výročnej správy.

2023

Výročná správa za rok 2023

2022

Výročná správa za rok 2022

2021

Výročná správa za rok 2021

2020

Výročná správa za rok 2020

2019

Výročná správa za rok 2019

2018

Výročná správa za rok 2018

2017

Výročná správa za rok 2017

2016

Výročná správa za rok 2016

2015

Výročná správa za rok 2015

2014

Výročná správa za rok 2014

2013

Výročná správa za rok 2013

2012

Výročná správa za rok 2012

2011

Výročná správa za rok 2011

2010

Výročná správa za rok 2010

2009

Výročná správa za rok 2009

2008

Výročná správa za rok 2008

2007

Výročná správa za rok 2007

2006

Výročná správa za rok 2006