Partneri vedecko-technickej spolupráce

Zahraniční partneri

AŽD Praha s.r.o., Česká republika 

B&R Industrial Automation GmbH, Rakúsko

PanonIT, Srbsko

První Signální, a.s., Česká republika

SIEMENS Mobility GmbH, Österreich

TeZaSig s.r.o., Česká republika

University of Strathclyde, Glasgow

Akademické inštitúcie

Berkeley Artificial Intelligence Research Laboratory, UC Berkeley, USA

Department of Computer Science and Technology, Tongji Univesity, Shanghai

Fakulta dopravní, České vysoké učení technické, Praha

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita Košice

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika

Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita Bratislava

Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta technických vied, Univerzita v Novom Sade, Srbsko

Laboratory for Automation and Robotics, University of Patras, Greece

Partneri zo Slovenska

ABB, s.r.o. Banská Bystrica

AŽD Slovakia a. s., Bratislava

B+R automatizace, s.r.o, Nové Mesto nad Váhom

Betamont, s.r.o., Zvolen

Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov

FMACH Žilina

GR ŽSR, Bratislava

HMH s.r.o., Bratislava

KUMAT spol. s r. o., Bratislava

MTS Krivá

Národný bezpečnostný úrad SR

Scheidt&Bachmann Slovensko, s.r.o., Žilina

SICK Bratislava

Siemens Mobility s.r.o.,MO RC-SK MM-COC, Žilina

Siemens s.r.o., RC-SK DI S-AREA

Slovak.AI / Centrum pre umelú inteligenciu

SSC - Slovenská správa ciest, Bratislava

Združenie Profibus SK