Uplatnenie absolventov

Nasledujúce súbory obsahujú prehľad uplatnenia absolventov študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov.

2017

2018

2019

2020