Poradenstvo pre študentov

Bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

Ing. Peter Nagy, PhD.
Ing. Peter Nagy, PhD.študijný poradcapeter.nagy@uniza.sk
poradenstvo v študijných záležitostiach, vedenie predmetu Odborná prax, tútor pre prvý ročník bakalárskeho štúdia
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.vedúci katedryales.janota@uniza.sk
katedrový koordinátor pre zahraničné pobyty študentov