Poradenstvo pre študentov

Bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.študijný poradcajuraj.zdansky@uniza.sk
poradenstvo v študijných záležitostiach, vedenie predmetu Odborná prax, tútor pre prvý ročník bakalárskeho štúdia
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.vedúci katedryales.janota@uniza.sk
katedrový koordinátor pre zahraničné pobyty študentov