Na vyhľadávanie publikácií celej katedry:

  • Do r. 2018 zadať  vyhľadávací reťazec "ZUZELERIS".
  • Od r. 2019 zadať  vyhľadávací reťazec "ZUZEITRIS".