Oznamy pre študentov

Bakalárske štúdium

Prihláška na štátnu skúšku

Peter Nagy20. apríla 2022
Prihláška na štátnu skúšku
Upozorňujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného  programu Riadenie procesov, že podľa platného študijného poriadku pre 1. a 2. studeň vysokoškolského štúdia UNIZA sú povinní prihlásiť sa na štátnu skúšku. Na štátnu
Čítať ďalej »

Odovzdávanie záverečných prác

Peter Nagy19. apríla 2022
Odovzdávanie záverečných prác
Termín odovzdania práce Podľa platného akademického kalendára odovzdajú študenti záverečné práce nasledovne:študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov odovzdajú diplomové práce dňa 2.5.2022,študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia odovzdajú dňa 16.5.2022.Záverečné práce sa v akademickom roku
Čítať ďalej »

Obhajoby projektov BPA2

Peter Nagy11. apríla 2022
Obhajoby projektov BPA2
Verejné obhajoby projektov z predmetu Bakalársky projekt z automatizácie 2 sa uskutočnia prezenčne prípadne on-line v skupinách a termínoch podľa tabuľky uvedenej v priloženom súbore.  Študenti si na obhajobu pripravia prezentáciu, v rámci ktorej v priebehu 10-12 minút prednesú obhajobu
Čítať ďalej »

Rektorské voľno

Peter Nagy7. apríla 2022
Rektorské voľno
Dovoľujeme si oznámiť, že rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom UNIZA na utorok 19. apríla 2022 rektorské voľno.Rozhodnutie rektora č. 4/2022
Čítať ďalej »

Odovzdávanie zadaní záverečných prác

Peter Nagy1. apríla 2022
Odovzdávanie zadaní záverečných prác
Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia a študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu riadenie procesov si v termíne od 4. 4. 2022 do 14. 4. 2022 môžu prevziať oficiálne zadanie záverečnej (bakalárskej alebo diplomovej) práce na sekretariáte
Čítať ďalej »

Dodatok k príkazu rektora č. 1/2022

Peter Nagy28. februára 2022
Dodatok k príkazu rektora č. 1/2022
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28. 2. 2022 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2022 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.Dôležité zmeny:S účinnosťou od 07.03.2022 bude
Čítať ďalej »