Oznamy pre študentov

Bakalárske štúdium

Harmonogram bakalárskych ŠS 2023

Alžbeta Kanáliková31. mája 2023
Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia!Kompletný harmonogram štátnych skúšok, ktoré budú 6. júna 2023 nájdete na tomto linku.  Podobne pre viac informácií o štátnych skúškach a závere štúdia hľadajte na tomto linku. 
Čítať ďalej »

Pokyny k prihláseniu na štátnu skúšku pre Bc. stupeň

Emilia Bubenikova28. apríla 2023
Študenti tretieho ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí v akademickom roku 2022/2023 splnia všetky študijné povinnosti študijného plánu študijného programu Automatizácia a chcú vykonať štátnu skúšku, sa  podľa §26, ods. 3 Študijného poriadku FEIT UNIZA musia písomne prihlásiť na štátnu skúšku. V
Čítať ďalej »

Informácie o návrhu vlastných tém záverečných prác

Alžbeta Kanáliková18. apríla 2023
Návrh vlastných tém ZP Vážení študenti (2. ročník bakalárskeho štúdia a 1. ročník inžinierskeho štúdia). Ponúkame Vám možnosť priniesť si vlastný návrh témy záverečnej práce. Máte k dispozícii 2 možnosti: Návrh témy si prinesiete z firmy, kde praxujete, resp. brigádujete s podmienkou, že vedúcim práce bude pracovník
Čítať ďalej »

Obhajoba bakalárskych projektov 2 (2023)

Alžbeta Kanáliková12. apríla 2023
Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdiaDňa 21. 4. 2023 o 8,00h bude obhajoba bakalárskeho projektu 2. Rozpis komisií je na nasledujúcom odkaze - Rozpis podľa komisíí a učební.
Čítať ďalej »

Zaverečné tézy na štátne skúšky (2022/2023)

Alžbeta Kanáliková21. marca 2023
Milí študenti!Na portál katedry bol pridaný odkaz na záverečné tézy na štátnice pre školský rok 2022/2023. Nájdete ich na odkaze pri informáciách v o závere štúdia (Ing. alebo Bc.) 
Čítať ďalej »

Nová šablóna pre záverečné práce

Alžbeta Kanáliková14. februára 2023
Študenti končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa je pripravená nová šablóna záverečnej práce (zjednotená pre všetky stupne VŠ štúdia). Platná šablóna je už pre školský rok 2022/2023. Šablónu aj s návodom si môžete stiahnuť na tomto linku: ZP_sablona_2022_2023. Šablóna obsahuje aj
Čítať ďalej »