English

Organizačná štruktúra katedry

VEDÚCI KATEDRY

prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EURING

ales.janota@uniza.sk
+421 41 513 3300, 3356
AB 224

prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EURING

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO KATEDRY

doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.

rastislav.pirnik@uniza.sk
+421 41 513 3351
AB 220

doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.

ŠTUDIJNÝ PORADCA

doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.

juraj.zdansky@uniza.sk
+421 41 513 3342
AB 219

Ing. Peter Nagy, PhD.

ODDELENIE RIADIACICH SYSTÉMOV

doc. Ing. Dušan Nemec, PhD.

vedúci oddelenia

dusan.nemec@uniza.sk
+421 41 513 3310
AB 213

Image

doc. Ing. Jozef Hrbček, PhD.

  jozef.hrbcek@uniza.sk
+421 41 513 3354
AB 214

doc. Ing. Jozef Hrbček, PhD.

doc. Ing. Marián Hruboš, PhD.

  marian.hrubos@uniza.sk
+421 41 513 3333
AB 215

doc. Ing. Marián Hruboš, PhD.

prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EURING

  ales.janota@uniza.sk
+421 41 513 3356
AB 223

prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EURING

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.

karol.rastocny@uniza.sk
+421 41 513 3320
AB 221

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.

doc. Ing. Vojtech Šimák, PhD.

vojtech.simak@uniza.sk
+421 41 513 3319
AB 216

doc. Ing. Vojtech Šimák, PhD.

doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.

  juraj.zdansky@uniza.sk
+421 41 513 3342
AB 219

doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.

ODDELENIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Ing. Peter Holečko, PhD.

vedúci oddelenia

  peter.holecko@uniza.sk
+421 41 513 3343
AB 217

Ing. Peter Holečko, PhD.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.

emilia.bubenikova@uniza.sk
+421 41 513 3344
AB 218

Image

Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD.

alzbeta.kanalikova@uniza.sk
+421 41 513 3347
AB 218

Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD.

doc. Ing. Peter Peniak, PhD.

peter.peniak@conti.sk
+421 904 471 071
AB 223

Image

doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.

rastislav.pirnik@uniza.sk
+421 41 513 3351
AB 220

doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.

doc. Dr. Ing. Peter Vestenický

peter.vestenicky@uniza.sk
+421 41 513 3345
AB 211

doc. Dr. Ing. Peter Vestenický

DOKTORANDI

Ing. Pavol Kuchár

  pavol.kuchar@feit.uniza.sk
+421 41 513  3301
AB 212

Ing. Pavol Kuchár

Ing. Branislav Malobický

  branislav.malobicky@feit.uniza.sk
+421 41 513  3306
AB 210

Ing. Branislav Malobický

Ing. Michal Skuba

michal.skuba@feit.uniza.sk
+421 41 513 3301
AB 210

Ing. Michal Skuba

Ing. Júlia Kafková

  kafkova@stud.uniza.sk
+421 41 513  3321
AB 209

Ing. Júlia Kafková

Ing. Juraj Kekelák

  kekelak1@stud.uniza.sk
+421 41 513  3321
AB 209

Ing. Juraj Kekelák

SEKRETARIÁT

Mgr. Kamila Baxová

THP pracovníčka

  kamila.baxova@feit.uniza.sk
+421 41 513 3301, 3313
AB 222

Mgr. Kamila Baxová