Oddelenie riadiacich systémov

Pracovníci Oddelenia riadiacich systémov sa vo svojej pedagogickej činnosti orientujú jednak na výučbu teoretických predmetov patriacich do korpusu študijného odboru Kybernetika, jednak na výučbu predmetov súvisiacich s konštrukciou a programovaním riadiacich systémov aplikovaných na automatizáciu výrobných procesov v priemyslovej výrobe ale aj riadiacich systémov aplikovaných na riadenie cestnej a železničnej dopravy.

Vedecko-výskumná činnosť pracovníkov oddelenia sa sústreďuje na tieto problémové oblasti:

  • Analýza rizika, kvantifikácia bezpečnosti riadiacich systémov.
  • Formalizácia a modelovanie funkčných vlastností riadiacich systémov.
  • Výskum a vývoj v oblasti inteligentných dopravných systémov.
  • Výskum a vývoj v oblasti robotických systémov.

Vedúci oddelenia

Image

doc. Ing. Dušan Nemec, PhD.

dusan.nemec@uniza.sk
+421 41 513 3310
AB 213