Oznamy pre študentov

Inžinierske štúdium

Ponuky diplomových prác od NASA SLOVAKIA, s. r. o.

Alžbeta Kanáliková14. septembra 2023
Firma NASA SLOVAKIA, s. r. o. ponúka zaujímavé témy na diplomové práce, ak Ťa zaujíma:Projektový manažment v oblasti Industry 4.0 (viac informácií nájdeš na letáku).Programovanie prostredníctvom moderných technológií (viac informácií nájdeš na letáku).Napíš na kariera@nasask.sk>Predmet> DIPLOMOVA PRACA
Read More »

Štipendijný program Kia Slovakia

Alžbeta Kanáliková16. júna 2023
Štipendijný program je určený pre univerzitných študentov 4. a 5. ročníka dennej formy štúdia technického zamerania v oblasti strojárstvo, elektrotechnika, priemyselné inžinierstvo, riadenie kvality, atď. Benefitom pre študenta je získanie cenných profesijných skúseností už počas štúdia, príležitosť pracovať na oddeleniach
Read More »

Harmonogram Inžinierskych ŠS 2023

Alžbeta Kanáliková22. mája 2023
Študenti 2. ročníka Ing. štúdia,Kompletný harmonogram štátnych skúšok, ktoré budú 30. mája 2023 nájdete na tomto linku.  Podobne pre viac informácií o štátnych skúškach a závere štúdia hľadajte na tomto linku 
Read More »

Pokyny k prihláseniu na štátnu skúšku pre Ing. stupeň

Emilia Bubenikova28. apríla 2023
Študenti druhého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí v akademickom roku 2022/2023 splnia všetky študijné povinnosti študijného plánu študijného programu Automatizácia a chcú vykonať štátnu skúšku, sa  podľa §26, ods. 3 Študijného poriadku FEIT UNIZA musia písomne prihlásiť na štátnu skúšku. V
Read More »