Oznamy pre študentov

Inžinierske štúdium

Prihláška na štátnu skúšku

Peter Nagy20. apríla 2022
Prihláška na štátnu skúšku
Upozorňujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného  programu Riadenie procesov, že podľa platného študijného poriadku pre 1. a 2. studeň vysokoškolského štúdia UNIZA sú povinní prihlásiť sa na štátnu skúšku. Na štátnu
Read More »

Odovzdávanie záverečných prác

Peter Nagy19. apríla 2022
Odovzdávanie záverečných prác
Termín odovzdania práce Podľa platného akademického kalendára odovzdajú študenti záverečné práce nasledovne:študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov odovzdajú diplomové práce dňa 2.5.2022,študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia odovzdajú dňa 16.5.2022.Záverečné práce sa v akademickom roku
Read More »

Rektorské voľno

Peter Nagy7. apríla 2022
Rektorské voľno
Dovoľujeme si oznámiť, že rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom UNIZA na utorok 19. apríla 2022 rektorské voľno.Rozhodnutie rektora č. 4/2022
Read More »

Obhajoby projektov DPRP2

Peter Nagy1. apríla 2022
Obhajoby projektov DPRP2
Verejné obhajoby projektov z predmetu Diplomový projekt z riadenia procesov 2 sa uskutočnia  v skupinách a termínoch podľa tabuľky uvedenej v priloženom súbore.  Študenti si na obhajobu pripravia prezentáciu, v rámci ktorej v priebehu 10-12 minút prednesú obhajobu zadaného projektu.
Read More »