Šablóny

Záverečné práce

Šablóna záverečných prác (2023)

Návod na použitie šablóny BP

Návod na použitie šablóny DP

Záverečné projekty

Šablóna BPA1

Šablóna BPA2

Šablóna DPRP1

Šablóna DPRP2

Tlačivá

Odborná prax

Evidenčný formulár odbornej praxe

Organizácia odbornej praxe

Záver štúdia

Prihláška na štátnu skúšku
bakalárske štúdium

Prihláška na štátnu skúšku
inžinierske štúdium