Šablóny

Záverečné práce

Šablóna záverečných prác (2023/2024)

Záverečné projekty

Šablóna BPA1

Šablóna BPA2

Šablóna DPRP1

Šablóna DPRP2

Tlačivá

Odborná prax

Evidenčný formulár odbornej praxe

Organizácia odbornej praxe

Správa z odbornej praxe

Záver štúdia

Prihláška na štátnu skúšku
bakalárske štúdium (pridáme neskôr)

 

Prihláška na štátnu skúšku
inžinierske štúdium (pridáme neskôr)