Univerzity v centrále B&R

Katedra KRIS bola zastúpená vedúcim katedry prof. Ing. Janotom, PhD. a doc. Ing. Hrbčekom, PhD.

Na pozvanie riaditeľa firmy B+R automatizace, spol. s r.o. Ing. Mareka Mašlániho sa v dňoch 7.2. - 9.2. 2023 uskutočnila vzdelávacia akcia vedúcich laboratórií a vysokoškolských učiteľov využívajúcich B&R techniku. V kooperácii s inštitúciou vzdelávania Automation Academy na centrále v Eggelsbergu (Rakúsko) bol pripravený bohatý odborný program zahŕňajúci témy digitálne dvojča, trendy v priemyselnej automatizácii, mapp - modulárna platforma pre efektívny vývoj aplikačného SW, nástroje RobotStudio,  AutomationStudio, MappleSim, Matlab a Simulink, programovanie riadiacich systémov, inteligentné kamery, nové prístupy k vzdelávaniu prostredníctvom výučbových programov (Tutorials) a tréningových materiálov (dostupné na po registrácii na stránkach www.br-automation.com). Prednášky poskytli priamo vývojári  nových automatizačných riešení s priestorom na diskusiu.

Účastníci zastupujúci univerzity prezentovali  činnosť svojich katedier v oblasti automatizácie, projektov a výučby. Prítomní boli zástupcovia zo  Slovenska aj Českej republiky. Za UNIZA sa zúčastnili vedúci laboratória priemyselných riadiacich systémov doc. Ing. Jozef Hrbček, PhD. a vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov prof. Ing. Aleš Janota, PhD. 

Spoluprácu s firmou B&R, ktorá je členom skupiny ABB, považujeme za prospešnú vzhľadom na projekty, výučbu, budovanie laboratórií, aj odborný rast.