Vizualizácia v tuneloch, odborná prednáška firmy PPA Inžinierstvo s. r. o.

Vážení študenti a kolegovia!
Radi by sme vás pozvali na špecializovanú prednášku spoločnosti PPA INŽINIERING, s.r.o. Ing. Igor Jamnický predstaví možnosti využitia vizualizácie v procese riadenia cestnej dopravy. Prednáška bude organizovaná dňa 19.12.2023 v miestnosti AS119 so začiatkom o 9:00 h. Pre viac informácií sa obráťte na kontakt: marian.hrubos@feit.uniza.sk.