Majú slovenské technické univerzity čo ponúknuť priemyslu, mladým ľuďom a zahraničným partnerom? (1. časť) – ATP JOURNAL 12/2023

Slovensko ako krajina za posledné roky stagnuje v oblasti inovácií, zavádzania moderných technológií do praxe či podpory vedy a výskumu, je fakt. Vzdelávanie pokrivkáva nielen za svetovým, ale aj európskym priemerom a štandardom. Ako je na tom vyššie odborné školstvo, veda a výskum a aké výzvy stoja pred slovenskými technickými univerzitami v súčasnosti? Nielen tieto témy sme v dvojdielnom seriáli rozoberali s dvomi odborníkmi – s profesorom Františkom Duchoňom, riaditeľom Ústavu kybernetiky a robotiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, a profesorom Alešom Janotom, vedúcim Katedry riadiacich a informačných systémov na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na Žilinskej univerzite v Žiline. Viac v prvej časti článku ATP Journal 12/2023