Prednáška o Industry 4.0

Milí kolegovia a študenti!

Pozývame Vás na zaujímavú prednášku, ktorá bude dňa 8.4.2024 o 14:00 v miestnosti AF210 na tému Industry 4.0 in continuous production

Prednášať bude Dr. hab. Bożena GAJDZIK, PhD. zo Silesian University of Technology (Politechnika Śląska), Faculty of Materials Engineering, Department of Industrial Informatics, Katowice, Poland. Prednáška je určená študentom 1. ročníka inžinierskeho stupňa v programe Riadenie procesov a študentom 3. ročníka bakalárskeho stupňa v programe Automatizácia.

Kontakt: peter.vestenicky@uniza.sk

Image