Prihlasovanie na témy záverečných prác

Milí študenti končiacich ročníkov.

Na portáli VZDELÁVANIE môžete vidieť aktuálny prehľad vypísaných tém a  prihlasovania študentov na jednotlivé témy záverečných prác v položke Hlavná ponuka/Záverečné práce (po prihlásení sa a nastavení ak. roku 2022/23).

Svoj prípadný záujem o riešenie vybranej témy najskôr konzultujte s pracovníkom katedry, resp. doktorandom, ktorý tému vypísal. Až po písomnom odsúhlasení zadávateľa témy (v podobe mailu) vykonám prihlásenie študenta na vybranú tému.

Študentov budem na tému prihlasovať ja len po výslovnom súhlase vedúceho danej práce. Študentov, pre ktorých bola vypísaná téma priamo na meno, boli na tému prihlásení automaticky.

Termín pre prihlásenie študentov na témy záverečných prác je začiatok zimného semestra. Ak sa študent do 19.9.2022 neprihlási na žiadnu tému záverečnej práce, téma mu bude pridelená po konzultácii s príslušným vedúcim práce tak, aby od prvého týždňa semestra mohol každý študent pracovať na riešení témy v rámci predmetu Bakalársky projekt, resp. Diplomový projekt.

Upozornenie: Vzhľadom k ostatným pracovným povinnostiam a nadchádzajúcemu dovolenkovému obdobiu, Vás prosím o toleranciu pri aktualizácii prideľovania tém.

Témy po obsahovej stránke, prosím konzultujte so zadávateľmi.

Ing. E. Bubeníková, PhD.