Štipendijný program Kia Slovakia

Štipendijný program je určený pre univerzitných študentov 4. a 5. ročníka dennej formy štúdia technického zamerania v oblasti strojárstvo, elektrotechnika, priemyselné inžinierstvo, riadenie kvality, atď. Benefitom pre študenta je získanie cenných profesijných skúseností už počas štúdia, príležitosť pracovať na oddeleniach zaoberajúcich sa elektrifikovaným (hybridným) pohonom, kovovýrobe, lisovaniu, zváraniu, údržbe, logistike, kvalite, zlepšovaniu procesov, ako aj získanie praktických skúseností s PLC a EOL programovaním, s Vision systémami, s “teachovaním” robotov, z autoelektriky, z diagnostiky automobilov, z Tool managementu, s prácou s grafickými editormi (Catia, Autocad) a iné.

Poberaniu štipendia predchádza skúšobná doba vo forme brigádnickej činnosti na príslušnom výrobnom oddelení spravidla v rozmedzí 2 – 3 mesiace.

Štipendium je v hodnote 400 € na mesiac (10 mesiacov - celkovo štipendium vo výške 4000 € za akademický rok). Odmena je vyplácaná po úspešnom ukončení semestra, čo študent dokladuje preukázaním študijných výsledkov. Po odsúhlasení štipendia na základe dohody je potrebné odpracovať min. 32 hodín mesačne. Odmena za odpracované hodiny je 6 € / hod.

Po ukončení štúdia bude ponúknutá pracovná zmluva najmenej na obdobie poberania štipendia (1 – 2 roky).

Podmienky pre uchádzača:

 • výborné študijné výsledky (aritmetický priemer 2 vrátane za predchádzajúci rok), pokračovanie v daných výsledkoch počas obdobia poberania štipendia,
 • aktívna znalosť anglického jazyka (min. úroveň B1) a
 • znalosť práce s PC,
 • flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, orientácia na výsledok.

Benefity:

 • príprava na pozíciu v silnej medzinárodnej firme,
 • poberanie štipendia 4000 € /rok,
 • možnosť plnenia povinnej odbornej praxe za odmenu 6 € / hod.,
 • zvýhodnená strava za euro
 • doprava podnikovými autobusmi zadarmo
 • tvorba diplomovej práce

Okrem tohto KIA ponúka ďalšie študentské programy:

 • Možnosť realizácie povinnej študentskej praxe,
 • možnosť vypracovania bakalárskej/diplomovej práce,
 • Brigádu vo výrobe.

Informácií o jednotlivých študentských programoch nájdete na odkaze https://www.profesia.sk/praca/kia-slovakia/C24065?cd_page=pre-studentov.

Kontakt:  mistenik@kia.sk, tel.: +421 041 515 1712.

Informačný leták tu.