Výsledky štátnych skúšok 2023

Štatistické výsledky inžinierskych štátnych skúšok v r. 2023 :

Štatistické vyhodnotenie za rok 2023:

Porovnanie r. 2023 s ostatnými rokmi:

Štatistické výsledky bakalárskych štátnych skúšok v r. 2023 :

Štatistické vyhodnotenie za rok 2023:

Porovnanie r. 2023 s ostatnými rokmi: