Pokyny pre končiacich študentov v ak. roku 2022/23.

Na web stránkach KRIS v sekcii Záver štúdia nájdete aktuálne pokyny k ukončeniu Bc. alebo Ing. štúdia. V systéme e-vzdelávanie sú v predmetoch Vypracovanie a obhajoba bakalárskej práce a Vypracovanie a obhajoba diplomovej práce uvedené tiež všetky potrebné informácie a vytvorené linky na odovzdávanie potrebných dokumentov, ktoré sú súčasťou procesu ukončenia príslušného stupňa štúdia.