ŠVOS 2022 v doktorandskom stupni štúdia

Dňa 10. 3. 2022 sa na FEIT UNIZA uskutočnilo fakultné kolo ďalšieho ročníka študentskej vedecko-odbornej súťaže (ŠVOS) pre doktorandský stupeň štúdia.

Katedru riadiacich a informačných systémov reprezentovali:

  • študent 2. ročníka Ing. Ján Andel s prácou na tému "Hardware support for research of the sensor fusion of inertial sensors",
  • a študent 1. ročníka Ing. Branislav Malobický s prácou na tému "Návrh a realizácia pracoviska na demonštráciu bezpečnostných funkcií implementovaných v servopohonoch".

Doktorand Ing. Ján Andel sa umiestnil na 2. mieste. Prácu realizoval pod vedením vysokoškolského učiteľa KRIS pána doc. Ing. Vojtecha Šimáka, PhD.

K úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších dobrých nápadov a pracovných úspechov.

Image
Ing. Ján Andel

Záznam z priebehu súťaže si môžete pozrieť v tomto videu.