Betamont – Embedded programátor

Logo Betamont

Spoločnosť BETAMONT s.r.o. hľadá kolegu na pozíciu

Embedded programátor

Hľadajú nadšenca do embedded systémov s užším zameraním na návrh - písanie firmvéru  prevažne mikrokontrolérov ARM Cortex-M (STM32xx), do vývojového teamu. Aplikačná oblasť sú moduly pre inteligentné dopravné systémy. Zamestnanec sa stane súčasťou tímu riešiaceho konkrétnu problematiku (projekt) a je zodpovedný za jemu pridelenú časť projektu definovanú úlohami nadriadeného zamestnanca. V rámci tímu sa podieľa na tvorení/zefektívnení výsledného riešenia a oživovania prototypov a ich testovania.

Pracovná pozícia je vhodná aj pre študentov alebo absolventov štúdia.

Podrobnosti o ponuke sú uvedené v pripojenom dokumente.