Nový vedúci KRIS

V súvislosti s odchodom doterajšieho vedúceho Katedry riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA, pána prof. Ing. Juraja Spaleka, PhD. do dôchodku, dekan FEIT UNIZA prof. Ing. Pavol Špánik, PhD poveril dňom 1.9.2021 vedením KRIS prof. Ing Aleša Janotu, PhD. EURING.

Po úspešnom konkurze konanom vo februári 2022, dekan menoval pána profesora Janotu riadnym vedúcim katedry s účinnosťou od 1.3.2022.