Prednáška od spoločnosti B&R

V utorok 8. novembra 2022 sa uskutočnila prednáška od spoločnosti B&R o trendoch v oblasti priemyselnej automatizácie. Prednášajúcemu Ing. Michal Borsovi ďakujeme za zaujímavú prednášku. Poslucháči si z prednášky odniesli nielen informácie a hodnotné vedomosti, ale aj zaujímavé ceny. Medzi nosné témy patrili: Presné a rýchle polohovanie pomocou Acopos Track a Acopos 6D, Robotické systémy, Digitálne dvojča, Programovanie v programovom nástroji Automation Studio, Adaptívne stroje, Strojové videnie a Aplikačné nasadenie systémov B&R na Slovensku a v zahraničí. Katedra riadiacich a informačných systémov (ktorá prednášku organizovala) ponúka študentom vzdelávanie v danných oblastiach a prácu s technológiou od firmy B&R v rámci predmetov Riadiace systémy, Pokročilé metódy automatického riadenia a Diplomový a bakalársky projekt.

Na prednáške sa už tradične zúčastnili nielen študenti študijných programov Automatizácia a Riadenie procesov, ktorým bola prednáška určená primárne, ale aj ďalší záujemcovia o novinky z oblasti priemyselnej automatizácie. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov pri aplikovaní získaných poznatkov.

(https://www.br-automation.com)