Dodatok k príkazu rektora č. 1/2022

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28. 2. 2022 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2022 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Dôležité zmeny:

  • S účinnosťou od 07.03.2022 bude výučba vo všetkých stupňoch denného aj externého štúdia prebiehať prezenčnou formou.

  • Pedagogický proces na 1. a 2. stupni denného a externého štúdia bude od 07.03.2022 prebiehať prezenčnou formou v zmysle platného rozvrhu a akademického kalendára.

Aktualizované znenie príkazu rektora č.1/2022 s aplikovanými dodatkami č. 1. a č.2 je dostupné na tomto odkaze: