Bakalárske štúdium: Aktuality

Prihlasovanie na bakalárske práce pre akademický rok 2019/2020

Podľa §24 Študijného poriadku FEIT UNIZA vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy bakalárskych prác na akademický rok 2019/2020. Prehľad vypísaných tém a študentov aktuálne prihlásených na jednotlivé témy je v priloženom zozname Zoznam tém bakalárskych prácZoznam vypísaných tém bakalárskych prác je zverejnený aj v informačnom systéme e-Vzdelavanie. Na zobrazenie zoznamu vypísaných tém diplomových prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné si najskôr v hornej časti stránky zvoliť akademický rok 2019/2020 a potom si v menu vľavo vybrať položku Záverečné práce. Oba zoznamy prác (aj na portáli e-vzdelavanie, aj vo vyššie uvedenom zozname budú priebežne aktualizované).

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2019/2020 študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do dňa zápisu do 3. ročníka bakalárskeho štúdia (17.9.2019).
Študenti sa na tému BP prihlásia po predbežnej konzultácii s vedúcim bakalárskej práce u študijného poradcu. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú tému vykoná len na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca prostredníctvom informačného systému e-VzdelávanieBez súhlasu vedúceho práce, študent na tému prihlásený nebude. 
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému bakalárskej práce pridelí vedúci katedry RIS.


V Žiline dňa 9.7.2019
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 
 

Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2018/19

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia:

Štátnych skúšok sa dňa 12.6.2019zúčastnilo spolu 22 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prihlásených študentov - 22,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 22 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 9 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 13 študentov.
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 2 absolventi,
   • hodnotenie "prospel" - 20 absolventov.
 • Prehľad hodnotenia predmetu štátnej skúšky a bakalárskej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Hodnotenie bakalárskej úráce v jednotlivých skúšobných komisiách Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 13.6.2019

Doplnkové informácie