Bakalárske štúdium: Aktuality

Prihlasovanie na bakalárske práce pre akademický rok 2020/2021

Podľa §24 Študijného poriadku FEIT UNIZA vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy bakalárskych prác na akademický rok 2020/2021. Prehľad vypísaných tém a študentov aktuálne prihlásených na jednotlivé témy je v priloženom zozname Zoznam tém bakalárskych prácZoznam vypísaných tém bakalárskych prác je zverejnený aj v informačnom systéme e-Vzdelavanie. Na zobrazenie zoznamu vypísaných tém diplomových prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné si v menu Hlavná ponuka vybrať položku Záverečné práce. Zoznam prác na portáli e-vzdelavanie bude priebežne aktualizovaný, vyššie uvedený zoznam má len informatívny charakter a aktualizovaný nebude.

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do začiatku zimného semestra (28.9.2020).
Študenti sa na tému BP prihlásia po predbežnej elektronickej alebo osobnej konzultácii s vedúcim bakalárskej práce u študijného poradcu. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú tému vykoná len na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca prostredníctvom informačného systému e-VzdelávanieBez súhlasu vedúceho práce, študent na tému prihlásený nebude. 
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému bakalárskej práce  na základe poverenia vedúceho katedry RIS pridelí študijný poradca.
 

V Žiline dňa 7.9.2020
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 
 

Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2019/20

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia:

Štátnych skúšok sa v dňoch 16. a 17.6.2020 zúčastnilo celkovo 26 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prevzatých zadaní bakalárskej práce - 32.
  • počet študentov prihlásených na štátnu skúšku - 28,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 26 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 15 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 11 študentov.
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 5 absolventi,
   • hodnotenie "prospel" - 21 absolventov.
 • Prehľad hodnotenia predmetu štátnej skúšky a bakalárskej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Hodnotenie bakalárksej práce v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 22.6.2020

Doplnkové informácie