VVÚŽ ŽSR - špecialista pre OZT

Vývojový a výskumný ústav železníc (organizačná zložka ŽSR) hľadá do svojho tímu

Špecialistov pre oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku (OZT)

Predpokladaná náplň práce:

  • zabezpečovanie a vykonávanie prehliadok, meraní, skúšok, diagnostiky, revízií a posudzovania zariadení oznamovacej a zabezpečovacej techniky,
  • vypracovanie protokolov, stanovísk, posudkov, revíznych správ,
  • riešenie technických úloh pri prevádzke zariadení oznamovacej a zabezpečovacej techniky,
  • výkon špecializovaných činností pri zabezpečovaní technologickej prípravy diagnostickej služby a inovácií technologických zariadení oznamovacej a zabezpečovacej techniky železničnej infraštruktúry,
  • a ďalšie činnosti.

Požiadavky na úspešného kandidáta:

  • vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania,

Ďalšie podrobnosti a kontaktné údaje nájdete v pripojenom dokumente .

Doplnkové informácie