Pracovníci

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefónne číslo
Andel Ján, Ing. denný doktorand +421 41 513 3321
Baxová Kamila, Mgr. THP, ekonomický referát katedry, sekretariát katedry +421 41 513 3313
Bubeníková Emília, Ing. PhD. odborná asistentka +421 41 513 3344
Bujňák Marek, Ing. denný doktorand +421 41 513 3321
Gregor Michal, doc. Ing. PhD. výskumný pracovník +421 41 513 3348
Holečko Peter, Ing. PhD. odborný asistent +421 41 513 3343
Hrbček Jozef, doc. Ing. PhD. odborný asistent +421 41 513 3354
Hruboš Marián, doc. Ing. PhD. docent +421 41 513 3333
Janota Aleš, prof. Ing. PhD., EurIng profesor, poverený vedúci katedry +421 41 513 3356
Kanáliková Alžbeta, Ing. PhD. odborná asistentka +421 41 513 3347
Kuchár Pavol, Ing. denný doktorand +421 41 513 3307
Malobický Branislav, Ing denný doktorand +421 41 513 3306
Medvedík Milan, Ing. denný doktorand +421 41 513 3306
Mihálik Michal, Ing. denný doktorand +421 41 513 3307
Nagy Peter, Ing. PhD. odborný asistent, študijný poradca +421 41 513 3357
Nemec Dušan, Ing. PhD. výskumný pracovník +421 41 513 3333
Peniak Peter, doc. Ing. PhD. externý spolupracovník, docent +421 41 513 3301
Pirník Rastislav, doc. Ing. PhD. docent, vedúci oddelenia, tajomník katedry +421 41 513 3351
Přibyl Pavel, prof. Ing. CSc. hosťujúci profesor
Rástočný Karol, prof. Ing. PhD. profesor, vedúci oddelenia +421 41 513 3320

Doplnkové informácie