Dokumenty

Dokumenty, tlačivá a formuláre

Tlačivá: Prihláška na štátnu skúšku

Prihláška na štátnu skúšku v bakalárskom štúdiu

Prihláška na štátnu skúšku v inžinierskom štúdiu

Okruhy otázok na štátne skúšky

Bakalárske štúdium, študijný program Automatizácia

Inžinierske štúdium, študijný program Riadenie procesov

 

Šablóny bakalárskeho a diplomového projektu

Pri písaní záverečných prác v predmetoch Bakalársky projekt 1, Bakalársky projekt 2, Diplomový projekt z riadenia procesov 1 a Diplomový projekt z riadenia procesov 2 odporúčame študentom použiť šablóny pripravené pre použitie textového editora MS Word 2007, 2010 a 2013. Spôsob použitia šablón je rovnaký ako v prípade šablón bakalárskej alebo diplomovej práce.

Zimný semester
Šablóna Bakalársky projekt 1
Šablóna Diplomový projekt z riadenia procesov 1
Letný semester
Šablóna Bakalársky projekt 2
Šablóna Diplomový projekt z riadenia procesov 2

 

 

Šablóny záverečných prác

Pri písaní záverečných prác odporúčame študentom použiť šablóny pripravené pre použitie textového editora MS Word 2007, 2010 a 2013.

Šablóna bakalárskej práce Návod na použitie 
Šablóna diplomovej práce Návod na použitie 

 

 

Tlačivo: Evidenčný formulár odbornej praxe

Evidenčný formulár pre odbornú prax

Doplnkové informácie