Dokumenty

Dokumenty, tlačivá a formuláre

Šablóny záverečných prác

Pri písaní záverečných prác odporúčame študentom použiť šablóny pripravené pre použitie textového editora MS Word 2007, 2010, 2013 a 2017.

Šablóna bakalárskej práce Návod na použitie
Šablóna diplomovej práce Návod na použitie

Súčasťou uvedených šablón je aj použitie bibliografického štýlu ISO 690 Sqare Extension. Jeho definícia spolus dávkovým súborom, ktorý zabezpečí inštaláciu štýlu do prostredia MS Word je v súbore MS biblio style.rar. Súbor odporúčame uložiť do počítača a po rozbalení archívneho RAR súboru spustiť dávkový súbor install.bat.

 

Tlačivá: Prihláška na štátnu skúšku

Prihláška na štátnu skúšku v bakalárskom štúdiu

Prihláška na štátnu skúšku v inžinierskom štúdiu

Tlačivá: Posudok záverečnej práce

Posudok vedúceho záverečnej práce

Posudok oponenta záverečnej práce

Tlačivo: Evidenčný formulár odbornej praxe

Evidenčný formulár pre odbornú prax

Formulár aktualizovaný 26.2.2020

Tlačivá: Návrh zadania záverečnej práce

Bakalárske práce

Návrh zadania bakalárskej práce

Súhlas s externým vedením bakalárskej práce

Diplomové práce

Návrh zadania diplomovej práce

Súhlas s externým vedením diplomovej práce

Doplnkové informácie