Dokumenty

Dokumenty, tlačivá a formuláre

Šablóny bakalárskeho a diplomového projektu

Pri písaní semestrálnych prác v predmetoch Bakalársky projekt z automatizácie 1, Bakalársky projekt z automatizácie 2Diplomový projekt z riadenia procesov 1,  a Diplomový projekt z riadenia procesov 2 odporúčame študentom použiť šablóny pripravené pre použitie textového editora MS Word 2007, 2010, 2013 alebo 2017. Spôsob použitia šablón je rovnaký ako v prípade šablón bakalárskej alebo diplomovej práce.

Zimný semester
Šablóna Bakalársky projekt z automatizácie 1
Šablóna Diplomový projekt z riadenia procesov 1
Letný semester
Šablóna Bakalársky projekt z automatizácie 2
Šablóna Diplomový projekt z riadenia procesov 2

 

Šablóny záverečných prác

Pri písaní záverečných prác odporúčame študentom použiť šablóny pripravené pre použitie textového editora MS Word 2007, 2010, 2013 a 2017.

Šablóna bakalárskej práce Návod na použitie
Šablóna diplomovej práce Návod na použitie

Súčasťou uvedených šablón je aj použitie bibliografického štýlu ISO 690 Sqare Extension. Jeho definícia spolus dávkovým súborom, ktorý zabezpečí inštaláciu štýlu do prostredia MS Word je v súbore MS biblio style.rar. Súbor odporúčame uložiť do počítača a po rozbalení archívneho RAR súboru spustiť dávkový súbor install.bat.

 

Tlačivo: Evidenčný formulár odbornej praxe

Evidenčný formulár pre odbornú prax

Formulár aktualizovaný 26.2.2020

Doplnkové informácie