Dokumenty

Dokumenty, tlačivá a formuláre

Šablóny záverečných prác

Pri písaní záverečných prác odporúčame študentom použiť šablóny pripravené pre použitie textového editora MS Word 2007, 2010, 2013 a 2017.

Šablóna bakalárskej práce Návod na použitie
Šablóna diplomovej práce Návod na použitie

Súčasťou uvedených šablón je aj použitie bibliografického štýlu ISO 690 Sqare Extension. Jeho definícia spolus dávkovým súborom, ktorý zabezpečí inštaláciu štýlu do prostredia MS Word je v súbore MS biblio style.rar. Súbor odporúčame uložiť do počítača a po rozbalení archívneho RAR súboru spustiť dávkový súbor install.bat.

Alternatívne možno použiť na písanie záverečnej práce textový editor LaTeX. Súbory potrebné pre prácu v tomto textovom editore vrátane šablóny možno nájsť na tomto odkaze, detailný návod na použitie šablóny je uvedený v dokumente na tomto odkaze.

Prípadní záujemcovia o textový editor LaTeX pre prostredie Windows, môžu potrebné súbory nájsť na tomto odkaze.

 

Šablóny bakalárskeho a diplomového projektu

Pri písaní semestrálnych prác v predmetoch Bakalársky projekt z automatizácie 1, Bakalársky projekt z automatizácie 2Diplomový projekt z aplikovanej telematiky 1, Diplomový projekt z riadenia procesov 1, Diplomový projekt z aplikovanej telmatiky 2 a Diplomový projekt z riadenia procesov 2 odporúčame študentom použiť šablóny pripravené pre použitie textového editora MS Word 2007, 2010, 2013 alebo 2017. Spôsob použitia šablón je rovnaký ako v prípade šablón bakalárskej alebo diplomovej práce.

Zimný semester
Šablóna Bakalársky projekt z automatizácie 1
Šablóna Diplomový projekt z aplikovanej telematiky / riadenia procesov 1
Letný semester
Šablóna Bakalársky projekt z automatizácie 2
Šablóna Diplomový projekt z aplikovanej telematiky / riadenia procesov 2

 

Tlačivo: Evidenčný formulár odbornej praxe

Evidenčný formulár pre odbornú prax

Doplnkové informácie