Oddelenie riadiacich systémov

Pracovníci Oddelenia riadiacich systémov sa vo svojej pedagogickej činnosti orientujú jednak na výučbu teoretických predmetov patriacich do korpusu študijného odboru Kybernetika, jednak na výučbu predmetov súvisiacich s konštrukciou a programovaním riadiacich systémov aplikovaných na automatizáciu výrobných procesov v priemyslovej výrobe ale aj riadiacich systémov aplikovaných na riadenie cestnej a železničnej dopravy.

Vedecko-výskumná činnosť pracovníkov oddelenia sa sústreďuje na tieto problémové oblasti:

  1. Analýza rizika, kvantifikácia bezpečnosti riadiacich systémov.
  2. Formalizácia a modelovanie funkčných vlastností riadiacich systémov.
  3. Výskum a vývoj v oblasti inteligentných dopravných systémov.
  4. Výskum a vývoj v oblasti robotických systémov.

Vedúci oddelenia

Image

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.

karol.rastocny@uniza.sk
+421 41 513 3320
AB 221