Projekty pre prax

2010  2009  2008  2007  2006  2005

 

2013


Číslo projektu: 343/100/2013
Názov: Výskum využitia údajov z mýtneho systému
Partneri: Výskumný ústav dopravný, a.s.
   
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EurIng.
Riešiteľ: prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EurIng.
   

 

2011


Číslo projektu: ITMS 26220220089
Názov: Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky.
Partneri: Betamont, s.r.o., Zvolen
   
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
Riešitelia: prof. Ing. Aleš Janota, PhD.; doc. Ing. Mária Franeková, PhD.; doc. Ing. Václav Končelík, PhD.; dr. Ing. Peter Vestenický; Ing. Martin Čapka, PhD., Ing. Rastislav Pirník; Ing. Jozef Štefaňák;
   

 


2010


Číslo úlohy: 325/1/2009
Názov: EASYWAY (Improving Safety and Mobility by Intelligent Network Operations and Traveller Services on the European Road Network)
Objednávateľ: VÚD, a.s. Žilina
  EASYWAY (Improving Safety and Mobility by Intelligent Network Operations and Traveller Services on the European Road Network) Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti č. 325/1/2009 s  (2009-2011
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Zástupca zodp. riešiteľa: doc. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Riešitelia: prof. Ing. Aleš Janota, PhD.; doc. Ing. Mária Franeková, PhD.; doc. Ing. Václav Končelík, PhD.; dr. Ing. Peter Vestenický; Ing. Martin Čapka, PhD., Ing. Rastislav Pirník; Ing. Jozef Štefaňák;
   
   

 


 

2009


Číslo úlohy: P-103-0010/09
Názov: Verifikácia algoritmov IRI – úprava funkcií.
Objednávateľ: AŽD Praha, s.r.o.
  prof. Ing. Karol Rástočný PhD.
   
   
Číslo úlohy: P-103-0017/09
Názov: Posúdenie bezpečnosti počítača osí BO 23
Objednávateľ: PLOTEX, Martin
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný PhD.
   
   
Číslo úlohy: P-103-0007/09
Názov: Rozšírenie existujúceho celkového posudku pre elektronické stavadlá na Slovensku o funkcie:rozhranie k autobloku ABE-1, naviazanie priecestného systému EPA, rozšírenie ILTIS, rozhranie ku kódovaniu koľajových obvodov KOA-1
Objednávateľ: SIEMENS AG, Österreich
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Nagy
   
Číslo úlohy: P-103-0021/09
Názov: Posúdenie bezpečnosti zariadenia BUES 2000
Objednávateľ: Dopravné systémy Scheidt&Bachmann, s.r.o. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný PhD.
   
   

 


2008


Číslo úlohy: P-103-0001/08
Názov: Školenie pracovníkov firmy DONGHEE Slovakia, s.r.o. na systém ControlLogix a PVP
Objednávateľ: Rockwell Automation Slovakia s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Ždánsky PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Ján Zelenka
   
Číslo úlohy: P-103-0006/08
Názov: Školenie pracovníkov firmy KIA Motors Slovakia s.r.o. na systém ControlLogix a priemyselné komunikačné siete
Objednávateľ: Rockwell Automation Slovakia s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Ždánsky PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Ján Zelenka
   
Číslo úlohy: P-103-0010/08
Názov: Školenie pracovníkov firmy KIA Motors Slovakia s.r.o. na systém ControlLogix a PVP
Objednávateľ: Rockwell Automation Slovakia s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Ždánsky PhD.
   
   
Číslo úlohy: P-103-0011/08
Názov: Školenie pracovníkov firmy KIA Motors Slovakia s.r.o. na systém ControlLogix a sieť ControlNet
Objednávateľ: Rockwell Automation Slovakia s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Ždánsky PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Jozef Hrbček, PhD.
   
Číslo úlohy: P-103-0021/08
Názov: Posúdenie bezpečnosti systému MODEST-APPOLO
Objednávateľ: První Signální, a. s., Ostrava
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Juraj Ždánsky, PhD.
   
Číslo úlohy: P-103-0002/08
Názov: Verifikácia algoritmov IRI
Objednávateľ: AŽD Praha, s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný PhD.
   
   

 

 


2007


Číslo úlohy: P-103-0011/07
Názov: Školenie pracovníkov firmy DONGHEE Slovakia, s.r.o. na riadiaci systém ControlLogix
Objednávateľ: Rockwell Automation Slovakia s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Ždánsky PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Martin Hrnčár; Ing. Ján Zelenka; Ing. Michal Foltán
   
Číslo úlohy: P-103-0017/07
Názov: Školenie pracovníkov firmy KIA Motors Slovakia s.r.o. na riadiaci systém ControLogix
Objednávateľ: Rockwell Automation Slovakia s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Ždánsky PhD.
   
   
Číslo úlohy: P-103-0021/07
Názov: Školenie pracovníkov firmy KIA Motors Slovakia s.r.o. na systém ControlLogix a PVP
Objednávateľ: Rockwell Automation Slovakia s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Ždánsky PhD.
   
   
Číslo úlohy: P-103-0026/07
Názov: Posúdenie bezpečnosti systému MODEST-MARSHAL
Objednávateľ: První Signální, a. s., Ostrava
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Juraj Ždánsky, PhD.
   

 


2006


Číslo úlohy: P-103-0001/06
Názov: Verifikačné overenie zariadenia ESB-1
Objednávateľ: Betamont s. r. o., Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Peter Nagy; Ondrej Maciak; Peter Výrostko
   
Číslo úlohy: P-103-0002/06
Názov: Správa o hodnotení bezpečnosti zariadenia pre miestne prestavovanú výhybku prestavníkom
Objednávateľ: První Signální, a. s., Ostrava
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný PhD.
   
   
Číslo úlohy: 200600002-81-CLaO-0-6096
Názov: Vypracovanie celkového znaleckého posudku na elektronické stavadlo EBILOCK 950 pre ŽSR Čadca
Objednávateľ: ŽSR Bratislava
Zodpovedný riešiteľ:  
Spoluriešitelia: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.; prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EUR ING; doc. Ing. Mária Franeková, PhD.; Ing. Peter Nagy; Dr. Ing. Peter Vestenický; Ing. Juraj Ždánsky, PhD.
   
Číslo úlohy: Dodatok č. 3 k Zmluve 472/ VÚD 2002
Názov: Coordination and Simulation od Innovative ITS Activities in Central and Eastern European Countries – CONNECT, TEN-T Programme EK
Objednávateľ: VÚD a. s., Žilina
Zodpovedný riešiteľ: Milan Dado
Spoluriešitelia: doc. Ing. Juraj Spalek, PhD.; prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EUR ING; doc. Ing. Mária Franeková, PhD.; Dr. Ing. Peter Vestenický; Ing. Rastislav Pirník
   
Číslo úlohy: EF/17/2005
Názov: Vypracovanie celkového posudku pre elektronické stavadlo na Slovensku
Objednávateľ: SIEMENS AG, Wien, Österreich
Zodpovedný riešiteľ:  
Spoluriešitelia: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.; doc. Ing. Mária Franeková, PhD.; Ing. Juraj Ždánsky, PhD.; Ing. Peter Nagy
   
Číslo úlohy: EF/18/2005
Názov: Príprava a podpora skúšobnej prevádzky zariadenia na zisťovanie polohy vlaku
Objednávateľ: Technische Universität Braunschweig, D
Zodpovedný riešiteľ:  
Spoluriešitelia: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.; doc. Ing. Vojtech Šoltýs, PhD.; Ing. Peter Nagy; Ing. Juraj Ždánsky, PhD.; Michal Foltán
   
Číslo úlohy: KAP/01/2006
Názov: Odborný kurz „Programovanie mikrokontrolérov ATMEL 80051 a ATMEL A89C51
Objednávateľ: ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc, Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vojtech Šoltýs PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Václav Končelík, PhD.
   
Číslo úlohy: P-103-0008/06
Názov: Zálohovanie údajov z karty vodiča digitálneho tachografu
Objednávateľ: Truck Data Technology s. r. o., Praha, ČR
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Ing. Peter Vestenický
Spoluriešitelia: Martin Vestenický
   
Číslo úlohy: P-103-0002/06
Názov: Správa o hodnotení bezpečnosti zariadenia pre miestne prestavovanú výhybku prestavníkom.
Objednávateľ: První Signální, a. s., Ostrava
Zodpovedný riešiteľ:  
Spoluriešitelia:  
   

 

2005

 


Číslo úlohy: EF/4/2005
Názov: Verifikácia dokumentácie pre protokol ANET
Objednávateľ: AŽD, Praha
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Mária Franeková PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.; Ing. Peter Nagy
   
Číslo úlohy: ZoD č. EF 4/2005
Názov: Regulačné tabuľky pre koľajové obvody s elektronickým koľajovým modulom
Objednávateľ: První signální a. s., Ostrava
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vojtech Šoltýs PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Ľudmila Muzikářová, PhD.; Stanislav Kocúr
   
Číslo úlohy: KAP/02/2005
Názov: Kurz: „Pracovníkov obsluhy a údržby ŽSR o zariadení BOD -100“
Objednávateľ: Severoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Liptovský Mikuláš
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vojtech Šoltýs PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Václav Končelík, PhD.; Marian Končelík
   
Číslo úlohy: EF/5/2005
Názov: Verifikácia brány na oddelenie siete SZZ ESA/ ETB od iných dátových sietí
Objednávateľ: AŽD Praha s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Karol Rástočný PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Mária Franeková, PhD.; doc. Ing. Izabela Krbilová, PhD.
   
Číslo úlohy: EF/8/2005
Názov: Verifikace principu činnosti systému ASAR
Objednávateľ: AŽD Praha, s.r.o., Praha
Zodpovedný riešiteľ:  
Spoluriešitelia: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
   
Číslo úlohy: EF/10/2005
Názov: Verifikace Zprávy o technické bezpečnosti SZZ ESA 11 v 11.46.
Objednávateľ: AŽD Praha, s.r.o., Praha
Zodpovedný riešiteľ:  
Spoluriešitelia: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.; doc. Ing. Mária Franeková, PhD.; Ing. Peter Nagy
   
Číslo úlohy: EF/13/2005
Názov: Vypracování verifikační zprávy o verifikaci dokumentů JA_IRI_SDef102
Objednávateľ: AŽD Praha, s.r.o., Praha
Zodpovedný riešiteľ:  
Spoluriešitelia: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.; doc. Ing. Mária Franeková, PhD.; Ing. Peter Nagy
   
Číslo úlohy: Dodatok č. 3 k Zmluve 472/ VÚD 2002
Názov: Inteligentné dopravné systémy - CONNECT
Objednávateľ: VÚD a. s., Žilina
Zodpovedný riešiteľ: Milan Dado
Spoluriešitelia: doc. Ing. Juraj Spalek, PhD.; prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EUR ING; doc. Ing. Mária Franeková, PhD.; Dr. Ing. Peter Vestenický; Ing. Rastislav Pirník

 

 

 

Doplnkové informácie