Quark - Meriame priestor v 3D

  • Vytlačiť

 

V prvom čísle roku 2015 časopisu Quark bol zverejnený článok Meriame priestor v 3D autorského kolektívu Marián Hruboš - Aleš Janota - Peter Nagy, ktorom bola predstavená mobilná meracia platforma vyvinutá v rámci riešenia projektu ITMS-26220220089 „Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky“, financovaného v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/03-SORO agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy (ASFEU).   

 Po kliknutí na obrázok sa zobrazí strana v plnej veľkosti   Po kliknutí na obrázok sa zobrazí strana v plnej veľkosti