Prezentácie výskumných projektov

Quark - Meriame priestor v 3D

 

V prvom čísle roku 2015 časopisu Quark bol zverejnený článok Meriame priestor v 3D autorského kolektívu Marián Hruboš - Aleš Janota - Peter Nagy, ktorom bola predstavená mobilná meracia platforma vyvinutá v rámci riešenia projektu ITMS-26220220089 „Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky“, financovaného v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/03-SORO agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy (ASFEU).   

 Po kliknutí na obrázok sa zobrazí strana v plnej veľkosti   Po kliknutí na obrázok sa zobrazí strana v plnej veľkosti

 
 
 

Prehľad aktuálne riešených projektov

ITMS 26110230079 - Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v EU vzdelávacom priestore.

010ŽU-4/2013 - Modernizácia didaktického vybavenia a metód vzdelávania so zameraním na oblasť robotiky (Modernization of didactic equipment and teaching methods with a focus on the area of robotics)

ITMS 26220120050 - Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II. 

KEGA 024ŽU-4/2012 - Modernizácia technológií a metód vzdelávania so zameraním na oblasť kryptografie pre bezpečnostne kritické aplikácie 

VEGA 1/0453/12 - Štúdium interakcií motorového vozidla, dopravného prúdu a vozovky 

ITMS 26220220089 - Nové metódy meraní fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky 

VEGA 1/0388/12 - Kvantitatívne hodnotenie integrity bezpečnosti riadiacich systémov pre dráhové aplikácie 

 

Mobilná meracia platforma

Pracovníci Katedry riadiacich a informačných systémov EF ŽU prezentovali mobilnú meraciu platformu umožňujúcu skenovanie stavieb a pozemných komunikácií. Výsledkom skenovania je 3D model vytvorený z mračna nameraných bodov. Systém bol vyvinutý s podporou projektu ITMS-26220220089 „Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky“, financovaného v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/03-SORO agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy (ASFEU). Video bolo prevzaté zo Správ RTVS dňa 17.9.2013.

Na vývoji systému sa podieľali predovšekým študenti doktorandského štúdia Ing. Ján Halgaš, PhD. a Ing. Marián Hruboš, spolu s Ing. Rastislavom Pirníkom, PhD.

O zariadení vyšiel aj článok v novinách Plus jeden deň a Netky.sk

 

Doplnkové informácie