Úspech na súťaži ISTROBOT 2016

  • Vytlačiť

V sobotu 23.apríla 2016 sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave úspešne uskutočnil už 16. ročník tradičnej robotickej súťaže ISTROBOT. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 55 robotov, ktoré súťažili v piatich súťažných disciplínach:

  • Stopár: robot - stopár mal čo najrýchlejšie prejsť zadanú dráhu a prekonať nastražené prekážky ako tunel, prerušená čiara, prekážajúci predmet a podobne.
  • Myš v bludisku - autonómny robot (myš) mal čo najrýchlejšie nájsť cestu bludiskom.
  • Sklad kečupov - úlohou bolo zostrojiť robota, ktorý dokáže správne usporiadať konzervy s paradajkovým pretlakom v sklade.  , 
  • Voľná jazda - kategória určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých troch kategórií. Každý súťažiaci moholpredviesť všetko, čo jeho robot dokáže.
  • Lietajúca výzva - cieľom bolo zostrojiť lietajúci stroj, ktorý prejde vo vyhradenom priestore špecifikovanú dráhu pomedzi prekážky a preniesie do cieľa užitočnú záťaž v čo najkratšom čase.

Súťaže sa s úspechom zúčastnil aj študent druhého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov Bc. Miroslav Pivovarský, ktorý v kategórii Voľná jazda predstavil Mapovanie priestoru pomocou mobilného robota Riley. Miroslav Pivovarský uspel v konkurencii ďalších 8 súťažiacich v kategórii a umiestnil sa na 1. mieste.

V rámci svojej práce navrhol a skonštruoval autonómneho mobilného robota vybaveného viacerými senzorickými systémami, ktoré mu umožňujú počas pohybu robota mapovať neznámy priestor. Základ konštrukcie robota navrhol v rámci riešenia bakalárskej práce, ktorej sa venuje aj video. V rámci riešenia diplomovej práce upravil konštrukciu robota a vyriešil pohyb v neznámom priestore a jeho mapovanie.

Konštrukcia robota je stručne opísaná v plagáte zo súťaže v priloženom súbore Poster - Jozef Humaj: Robotický manipulátor

K úspechu v súťaži úprimne blahoželáme.