Úspech na súťaži ISTROBOT 2015

  • Vytlačiť

V sobotu 25.apríla 2015 sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave úspešne uskutočnil už 15. ročník tradičnej robotickej súťaže ISTROBOT. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 88 robotov, ktoré súťažili v piatich súťažných disciplínach:

  • Stopár: robot - stopár mal čo najrýchlejšie prejsť zadanú dráhu a prekonať nastražené prekážky ako tunel, prerušená čiara, prekážajúci predmet a podobne.
  • Myš v bludisku - autonómny robot (myš) mal čo najrýchlejšie nájsť cestu bludiskom.
  • Sklad kečupov - úlohou bolo zostrojiť robota, ktorý dokáže správne usporiadať konzervy s paradajkovým pretlakom v sklade.  , 
  • Voľná jazda - kategória určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých troch kategórií. Každý súťažiaci moholpredviesť všetko, čo jeho robot dokáže.
  • Lietajúca výzva - cieľom bolo zostrojiť lietajúci stroj, ktorý prejde vo vyhradenom priestore špecifikovanú dráhu pomedzi prekážky a preniesie do cieľa užitočnú záťaž v čo najkratšom čase.

Súťaže sa s úspechom zúčastnil aj študent prvého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov Bc. Jozef Humaj, ktorý v kategórii Voľná jazda predstavil svoj Robotický manipulátor. Pán Humaj uspel v pomerne silnej konkurencii ďalších 18 súťažiacich v kategórii a umiestnil sa na 3. mieste.

V rámci svojej práce navrhol a skonštruoval poloautomatického robota ovládaného obsluhou, ktorý je určený na manipuláciu s objektmi s nízkou hmotnosťou. Robot môže byť použitý na manipuláciu so zdravie ohrozujúcimi látkami, na prieskum nebezpečných priestorov, na vyhľadávanie osôb v ťažko prístupných priestoroch a podobne. Robot je tvorený robotickým ramenom uloženým na robotickom podvozku. Obe časti sú vybavené vlastnou riadiacou elektronikou. Operátor ovláda robotický manipulátor osobným počítačom na základe televízneho obrazu prenášaného z kamery umiestnenej na manipulátore, ktorý je s manipulátorom prepojený prostredníctvom wifi rozhrania.

Konštrukcia robota je stručne opísaná v plagáte zo súťaže v priloženom súbore Poster - Jozef Humaj: Robotický manipulátor

K úspechu v súťaži úprimne blahoželáme.