Stretnutie katedier

Stretnutie katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky

V dňoch 11. – 13. 9. 2013 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnilo Stretnutie katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky (SKAKaI) technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR konané pri príležitosti 60. výročia založenia Katedry riadiacich a informačných systémov, Elektrotechnickej fakulty ako aj Žilinskej univerzity v Žiline.

Zborník konferencie 

Zoznam účastníkov  

Fotogaléria

 

Doplnkové informácie