Prednáška „Nové trendy v priemyselnej automatizácii 2019“

  • Vytlačiť

V stredu 13. novembra 2019 sa po roku uskutočnila ďalšia z motivačných prednášok odborníkov zo spoločnosti B + R automatizace, spol. s r.o. - tento raz o novinkách z oblasti priemyselnej automatizácie prednášali Ing. Michal Bors a Ing. Andrej Šimo.

Návštevníkom špecializovanej prednáška postupne predstavili nasledujúce témy:

  1. OPC UA TSN - Siete s časovým determinizmom sú rozšírením štandardu IEEE 802.1, ktoré pridávajú deterministické správanie k sieti Ethernet. Táto kombinácia spolu ponúka prvý, real-time, deterministický Ethernet štandard nezávislý od dodávateľa. Pri použití OPC UA TSN komunikačného štandardu  môže PLC iniciovať horizontálnu i vertikálnu komunikáciu.
  2. Digitálne dvojča - Vytvorením digitálneho dvojčaťa (virtuálneho modelu riadeného systému) môžeme vylepšiť operácie, zvýšiť efektivitu a objaviť problémy ktoré by mohli nastať. Následne môžeme tieto úpravy a vylepšenia aplikovať aj na už existujúci systém, a to s oveľa menším rizikom a vyššou návratnosť financií.
  3. Technológia mapp –  Vplyv vývoja softvéru na dobu a náklady stroja neustále rastie. A práve vývoj softvéru možno skrátiť priemerne o 67% použitím softvérovej stavebnice mapp (modular application technology) od spoločnosti B&R. Jednotlivé mapp komponenty sa jednoducho konfigurujú namiesto toho, aby vývojár musel každý jednotlivý detail programovať.
  4. Riadenie 2,5-osého CNC stroja - V rámci prezentácie prednášatelia ukázali použitie mapp komponentov na riadenie CNC stroja. Funkčnosť ukázali na vykreslení obrázka podľa G-kódu.

Na prednáške sa už tradične zúčastnili nielen študenti študijných programov Automatizácia a Riadenie procesov, ktorým bola prednáška určená primárne, ale aj ďalší záujemcovia o novinky z oblasti priemyselnej automatizácie. 

 


 

Prednášateľom ďakujeme za zaujímavú prednášku. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov pri aplikovaní získaných poznatkov a tešíme sa na stretnutie na ďalšej prednáške o nových trendoch v oblasti automatizácie.

Prednáška sa konala v rámci vzdelávacích aktivít projektu KEGA 008ŽU-4/2019: „Modernizácia a rozšírenie možností vzdelávania v oblasti bezpečného riadenia priemyselných procesov pomocou safety PLC