ŠVOS 2019

  • Vytlačiť

Dňa 12. 4. 2019 sa v zasadačke FEIT UNIZA uskutočnilo fakultné kolo ďalšieho ročníka študentskej vedecko-odbornej súťaže (ŠVOS), v ktore v samostatných sekciách súťažili študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia.

Študijný program Automatizácia mal v tomto roku v súťaži len jedného reprezentanta, ktorý však bol veľmi úspešný. V kategórii študentov bakalárskeho štúdia sa študent Daniel Adamkovič, ktorý súťažil s prácou na tému "Návrh a konštrukcia dvojkolesového robota", umiestnil na 1. mieste. Prácu realizoval pod vedením vedeckého pracovníka KRIS pána Ing. Dušana Nemca, PhD.

ŠVOS FEIT 2019 - Úspešní súťažiaci s diplomami Dvojkolesový robot Daniela Adamkoviča

K úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších dobrých nápadov a úspechov.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.