Veda-Výskum

Dar od spoločnosti IBM

Na pôde Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity bola dňa 29.9.2016 slávnostne podpísaná darovacia zmluva medzi zástupcami spoločnosti IBM Slovensko (Mgr. František Lévárdy - konateľ IBM SR, Ing. Martin Vívodik) a Elektrotechnickou fakultou (prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. - dekan EF UNIZA, prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. - vedúci KRIS, prof. Ing. Milan Dado, PhD. - KTaM, Ing. Peter Holečko, PhD. - KRIS) o rozšírení vzájomnej spolupráce projektom s názvom Exploration of IBM IOT functionalities within the UNIZA Campus (Skúmanie funkcionalít IBM IOT v rámci UNIZA). Poskytnuté finančné prostriedky budú využité na rozšírenie a doplnenie existujúcich technológií IBM a na implementáciu technológií inteligentných miest a dopravy v prostredí Žilinskej univerzity pre výskumné a prezentačné účely.

Ďakujeme

Odborníci z KRIS pracujú na výnimočnom skeneri

Výskumnému tímu Katedry riadiacich a informačných systémov sa opäť dostalo zaslúženej mediálnej pozornosti.

Bližšie informácie v článku Žilinského večerníka.

Doplnkové informácie