Prednáška „Nové trendy v priemyselnej automatizácii“

  • Vytlačiť

 

V utorok 16.10.2018 sa uskutočnila ďalšia zo série odborných prednášok z oblasti automatizácie, tento raz na tému „Nové trendy v priemyselnej automatizácii“. Ako odborníci z prace sa aj tento rok prezentovali zástupcovia spoločnosti B&R automatizace, spol. s r.o. Ing. Michal Bors a Ing. Marek Mašláni. Poslucháčom postupne predstavili nasledujúce témy:

  1. Automation PC –  kompaktný systém s výkonom najnovších procesorov.
  2. AcoposTrak –  flexibilný dopravný systém pre maximálnu efektívnosť výroby.
  3. Safety Integrovaná bezpečnosť - škálovateľné bezpečnostné riešenie s množstvom bezpečnostných funkcií, rýchlou odozvou a kontextovo citlivými bezpečnostnými funkciami dovoľujúce bezpečnostné mechanizmy implementovať nielen na úrovni riadiaceho PLC ale aj na úrovni periférií.. 
  4. X90 mobile control system –  špecializovaný riadiaci systém pre automatizáciu aplikovanú na dopravných prostriedkoch – nákladné automobily, poľnohospodárske stroje, pracovné stroje, atď. určený do náročného vonkajšieho prostredia.
  5. Simulácia a modelovanie priemyselných systémov.
  6. OPC UA TSN –  Priemyselná zbernica budúcnosti

Podobne, ako obdobné prednášky v minulosti, aj táto svojou tematikou zaujala ako študentov študijného odboru Automatizácia, tak aj viacerých vysokoškolských učiteľov.

  

Prednáška sa konala v rámci vzdelávacích aktivít projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.