Prednáška "Kryptografia a jej využitie v praxi"

  • Vytlačiť

V pondelok 12. decembra 2017 sa v rámci výučby predmetu Komunikačná bezpečnosť uskutočnila špecializovaná prednáška pre študentov a ďalších záujemcov o oblasť komunikačnej bezpečnosti na tému "Kryptografia a jej praktické využitie v praxi". Prednášal Ing. Martin Šuták, PhD. konateľ a odborný pracovník spoločnosti Aliga, s.r.o Martin, ktorý dlhodobo pracuje v oblasti komunikačných technológií a informačnej bezpečnosti. Dr. Šuták je úspešný absolvent inžinierskeho štúdia študijného odboru Informačné a zabezpečovacie systémy, ktoré v minulosti garantovala KRIS a aj úspešný absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Riadenie procesov. 

V rámci svojej prednášky dr. Šuták prednášal o použití kryptografie v prostredí štátnej správy a v komerčnom prostredí. Vysvetlil rozdiely a možnosti použitia kryptografie v uvádzaných oblastiach, prakticky ukázal hardvérový šifrátor a možnosti jeho použitia. Súčasne uviedol možnosti zabezpečenia komunikácie v praxi. Naznačil narastajúcu potrebu zvyšovania bezpečnosti s príchodom tzv internetu vecí (Internet Of Things - IOT). 

Na prednáške sa zúčastnilo niekoľko zamestnancov a približne 50 študentov Elektrotechnickej fakulty, predovšetkým zo študijných odborov Automatizácia a Telekomunikácie.

Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD.