Prednáška "Digitálny podnik"

  • Vytlačiť

Vo štvrtok 23.11.2017 sa všetci, ktorých zaujímajú najnovšie trendy v oblasti priemyslovej automatizácie súvisiace s tzv. 4. priemyslovou revolúciou označovanou aj ako Industry 4.0, mohli dozvedieť veľa nových informácií počas špecializovanej prednášky na tému "Digitálny podnik".  Prednášajúcim bol Ing. Marian Filka so spoločnosti Siemens s.r.o. 

Účastníci prednášky sa dozvedeli ako sa koncept digitálneho podniku dá uplatniť a efektívne využiť v každej fáze životného cyklu stroja a aké benefity môže firma uplatnením tohto konceptu získať. Súčasťou prednášky bolo aj množstvo príkladov a praktických ukážok z rôznych oblastí od návrhu stroja, cez automatické generovanie konfigurácie a kódu pre riadiaci systém až po analýzu diagnostických dát využívajúcu cloudové riešenia pre úschovu dát.

Dvojhodinovej prednášky sa zúčastnilo približne 40 študentov a niekoľko pracovníkov z viacerých fakúlt univerzity.

 

Prednáška sa konala v rámci aktivít vzdelávacieho projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.