Prednáška "Technológie novej generácie"

  • Vytlačiť

V utorok 14. novembra 2017 sa konala špecializovaná prednáška odborníkov z praxe na tému „Technológie novej generácie“. Odborníkov z praxe reprezentovali dvaja zástupcovia spoločnosti B&R automatizace, spol. s r.o. Ing. Michal Bors a Ing. Ján Žabka. Účastníkom prednášky postupne odprezentovali nasledujúce témy:

  1. SuperTrak – Nová generácia mechanických pohonov s integráciou CNC a robotiky – transportný systém SuperTrak bol vyvinutý pre nepretržitú prevádzku v ťažkých priemyslových podmienkach, pričom bol koncipovaný ako spoľahlivý, bezpečný a ľahko obslúžiteľný. Systém umožňuje integráciu a synchronizáciu rôznych typov dopravníkov v reálnom čase, vrátane pohonov používaných v CNC a robotických systémoch. Systém SuperTrak umožňuje vytvoriť ucelenú automatickú výrobnú jednotku bez potreby zberných zón alebo dopravníkových pásov na zrýchlenie alebo spomalenie produktu v procese výroby, pretože každý výrobok sa môže presúvať definovanou rýchlosťou. Systém umožňuje prepínanie transportných časov pre rôzne výrobky vyrábané na rovnakom páse, čím sa minimalizujú prestoje vo výrobe. Systém sa programuje vo vývojovom prostredí Automation Studio, pričom programátori majú k dispozícii vopred pripravené knižnice a funkčné bloky na nastavenie dopravníkov. Systém tak možno jednoducho integrovať do automatizačných riešení B&R.
  2. X90 mobile control system – Riadiaci systém pre mobilnú automatizáciu s integrovaním GSM a GPS – špecializovaný riadiaci systém pre automatizáciu aplikovanú na dopravných prostriedkoch – nákladné automobily, poľnohospodárske stroje, pracovné stroje, … určený do náročného vonkajšieho prostredia
  3. Safety – Bezpečné riadenie strojov, implementácia safety funkcií na úrovni meničov a pohonov – spoločnosť B&R prichádza z implementáciou bezpečnostného protokolu openSAFETY, ktorý umožňuje integrovať bezpečnostné funkcie, poskytuje binárne aj analógové rozhrania s požadovanou úrovňou bezpečnosti. Ide o škálovateľné bezpečnostné riešenie s množstvom bezpečnostných funkcií, rýchlou odozvou a kontextovo citlivými bezpečnostnými funkciami dovoľujúce bezpečnostné mechanizmy implementovať nielen na úrovni riadiaceho PLC ale aj na úrovni periférií.
  4. MappView – Spojenie OPC UA a Web Servera – je to efektívny vizualizačný nástroj, ktorý  používa widgety na rýchlu a dynamickú tvorbu vizualizácie.

Dvojhodinovej prednášky sa zúčastnilo 50 študentov a niekoľko pracovníkov z viacerých fakúlt univerzity. Celá prednáška sa niesla v priateľskom a otvorenom duchu, pričom účastníci mali možnosť s prednášateľmi o jednotlivých témach diskutovať. Aktívni účastníci prednášky boli odmenení drobnými vecnými darmi.

 

Prednáška sa konala v rámci aktivít vzdelávacieho projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.