ELOSYS 2014

V dňoch 14. - 17.10.2014 sa v areáli výstaviska EXPO Center v Trenčíne konal 20. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELOSYS 2014. KRIS tam reprezentovali Ing. Vojtech Šimák, PhD. a Ing. Marián Hruboš. Návštevníkom okrem exponátov prezentujúcich iné katedry EF prezentovali mobilnú meraciu platformu, mechanický model synchrnizácie pohonov pomocou PLC a autonómne mobilné roboty e-puck.

Prezentované exponáty

Súčasťou veľtrhu bola aj súťaž Konštruktér roka 2014. Hodnotiaca komisia udelila čestné uznanie nášmu študentovi 3. ročníka doktorandského štúdia Ing. Mariánovi Hrubošovi za návrh konštrukcie Mobilnej meracej platformy prezentovanej na výstave.

Odovzdávanie cien
Návštevníci v stánku EF ŽU
 
 
 

Doplnkové informácie