Vedecké a odborné podujatia

Vedecké a odborné podujatia organizované alebo spoluorganizované KRIS

Prednáška „Nové trendy v priemyselnej automatizácii“

 

V utorok 16.10.2018 sa uskutočnila ďalšia zo série odborných prednášok z oblasti automatizácie, tento raz na tému „Nové trendy v priemyselnej automatizácii“. Ako odborníci z prace sa aj tento rok prezentovali zástupcovia spoločnosti B&R automatizace, spol. s r.o. Ing. Michal Bors a Ing. Marek Mašláni. Poslucháčom postupne predstavili nasledujúce témy:

  1. Automation PC –  kompaktný systém s výkonom najnovších procesorov.
  2. AcoposTrak –  flexibilný dopravný systém pre maximálnu efektívnosť výroby.
  3. Safety Integrovaná bezpečnosť - škálovateľné bezpečnostné riešenie s množstvom bezpečnostných funkcií, rýchlou odozvou a kontextovo citlivými bezpečnostnými funkciami dovoľujúce bezpečnostné mechanizmy implementovať nielen na úrovni riadiaceho PLC ale aj na úrovni periférií.. 
  4. X90 mobile control system –  špecializovaný riadiaci systém pre automatizáciu aplikovanú na dopravných prostriedkoch – nákladné automobily, poľnohospodárske stroje, pracovné stroje, atď. určený do náročného vonkajšieho prostredia.
  5. Simulácia a modelovanie priemyselných systémov.
  6. OPC UA TSN –  Priemyselná zbernica budúcnosti

Podobne, ako obdobné prednášky v minulosti, aj táto svojou tematikou zaujala ako študentov študijného odboru Automatizácia, tak aj viacerých vysokoškolských učiteľov.

  

Prednáška sa konala v rámci vzdelávacích aktivít projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“. 

 
 
 

Prednáška "Kryptografia a jej využitie v praxi"

V pondelok 12. decembra 2017 sa v rámci výučby predmetu Komunikačná bezpečnosť uskutočnila špecializovaná prednáška pre študentov a ďalších záujemcov o oblasť komunikačnej bezpečnosti na tému "Kryptografia a jej praktické využitie v praxi". Prednášal Ing. Martin Šuták, PhD. konateľ a odborný pracovník spoločnosti Aliga, s.r.o Martin, ktorý dlhodobo pracuje v oblasti komunikačných technológií a informačnej bezpečnosti. Dr. Šuták je úspešný absolvent inžinierskeho štúdia študijného odboru Informačné a zabezpečovacie systémy, ktoré v minulosti garantovala KRIS a aj úspešný absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Riadenie procesov. 

V rámci svojej prednášky dr. Šuták prednášal o použití kryptografie v prostredí štátnej správy a v komerčnom prostredí. Vysvetlil rozdiely a možnosti použitia kryptografie v uvádzaných oblastiach, prakticky ukázal hardvérový šifrátor a možnosti jeho použitia. Súčasne uviedol možnosti zabezpečenia komunikácie v praxi. Naznačil narastajúcu potrebu zvyšovania bezpečnosti s príchodom tzv internetu vecí (Internet Of Things - IOT). 

Na prednáške sa zúčastnilo niekoľko zamestnancov a približne 50 študentov Elektrotechnickej fakulty, predovšetkým zo študijných odborov Automatizácia a Telekomunikácie.

Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD.

 

 

 

Prednáška "Digitálny podnik"

Vo štvrtok 23.11.2017 sa všetci, ktorých zaujímajú najnovšie trendy v oblasti priemyslovej automatizácie súvisiace s tzv. 4. priemyslovou revolúciou označovanou aj ako Industry 4.0, mohli dozvedieť veľa nových informácií počas špecializovanej prednášky na tému "Digitálny podnik".  Prednášajúcim bol Ing. Marian Filka so spoločnosti Siemens s.r.o. 

Účastníci prednášky sa dozvedeli ako sa koncept digitálneho podniku dá uplatniť a efektívne využiť v každej fáze životného cyklu stroja a aké benefity môže firma uplatnením tohto konceptu získať. Súčasťou prednášky bolo aj množstvo príkladov a praktických ukážok z rôznych oblastí od návrhu stroja, cez automatické generovanie konfigurácie a kódu pre riadiaci systém až po analýzu diagnostických dát využívajúcu cloudové riešenia pre úschovu dát.

Dvojhodinovej prednášky sa zúčastnilo približne 40 študentov a niekoľko pracovníkov z viacerých fakúlt univerzity.

 

Prednáška sa konala v rámci aktivít vzdelávacieho projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.

 

Prednáška "Technológie novej generácie"

V utorok 14. novembra 2017 sa konala špecializovaná prednáška odborníkov z praxe na tému „Technológie novej generácie“. Odborníkov z praxe reprezentovali dvaja zástupcovia spoločnosti B&R automatizace, spol. s r.o. Ing. Michal Bors a Ing. Ján Žabka. Účastníkom prednášky postupne odprezentovali nasledujúce témy:

  1. SuperTrak – Nová generácia mechanických pohonov s integráciou CNC a robotiky – transportný systém SuperTrak bol vyvinutý pre nepretržitú prevádzku v ťažkých priemyslových podmienkach, pričom bol koncipovaný ako spoľahlivý, bezpečný a ľahko obslúžiteľný. Systém umožňuje integráciu a synchronizáciu rôznych typov dopravníkov v reálnom čase, vrátane pohonov používaných v CNC a robotických systémoch. Systém SuperTrak umožňuje vytvoriť ucelenú automatickú výrobnú jednotku bez potreby zberných zón alebo dopravníkových pásov na zrýchlenie alebo spomalenie produktu v procese výroby, pretože každý výrobok sa môže presúvať definovanou rýchlosťou. Systém umožňuje prepínanie transportných časov pre rôzne výrobky vyrábané na rovnakom páse, čím sa minimalizujú prestoje vo výrobe. Systém sa programuje vo vývojovom prostredí Automation Studio, pričom programátori majú k dispozícii vopred pripravené knižnice a funkčné bloky na nastavenie dopravníkov. Systém tak možno jednoducho integrovať do automatizačných riešení B&R.
  2. X90 mobile control system – Riadiaci systém pre mobilnú automatizáciu s integrovaním GSM a GPS – špecializovaný riadiaci systém pre automatizáciu aplikovanú na dopravných prostriedkoch – nákladné automobily, poľnohospodárske stroje, pracovné stroje, … určený do náročného vonkajšieho prostredia
  3. Safety – Bezpečné riadenie strojov, implementácia safety funkcií na úrovni meničov a pohonov – spoločnosť B&R prichádza z implementáciou bezpečnostného protokolu openSAFETY, ktorý umožňuje integrovať bezpečnostné funkcie, poskytuje binárne aj analógové rozhrania s požadovanou úrovňou bezpečnosti. Ide o škálovateľné bezpečnostné riešenie s množstvom bezpečnostných funkcií, rýchlou odozvou a kontextovo citlivými bezpečnostnými funkciami dovoľujúce bezpečnostné mechanizmy implementovať nielen na úrovni riadiaceho PLC ale aj na úrovni periférií.
  4. MappView – Spojenie OPC UA a Web Servera – je to efektívny vizualizačný nástroj, ktorý  používa widgety na rýchlu a dynamickú tvorbu vizualizácie.

Dvojhodinovej prednášky sa zúčastnilo 50 študentov a niekoľko pracovníkov z viacerých fakúlt univerzity. Celá prednáška sa niesla v priateľskom a otvorenom duchu, pričom účastníci mali možnosť s prednášateľmi o jednotlivých témach diskutovať. Aktívni účastníci prednášky boli odmenení drobnými vecnými darmi.

 

Prednáška sa konala v rámci aktivít vzdelávacieho projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.

 

Noc výskumníkov 2017

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017  sa uskutočnil 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodných lokalitách Medzev a Levice. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, bez toho aby sme si to uvedomovali, preto motto festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou”. 

Katedra riadiacich a informačných systémov sa prezentovala v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Žiline.

Banská Bystrica

V priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre Katedru riadiacich a informačných systémov reprezentovali naši kolegovia Ing. Vojtech Šimák, PhD. a Ing. Jozef Valigurský. V stánku s názvom "Automatizácia v praxi" vysvetľovali základné princípy činnosti snímačov a aktuátorov používaných v automatizovaných výrobných systémoch a spracovanie informácií v riadiacich systémoch. Nosnou časťou stánku bola prezentácia počítačom riadenej frézy na frézovanie obrobkov. Mladých návštevníkov stánku zaujala najmä možnosť nechať si vyfrézovať štítok s menom.

 

     

Košice

Naši kolegovia Ing. Marián Hruboš, PhD. a Ing. Dušan Nemec návštevníkom Atria Optima v Košiciach v stánku s názvom "Automatizácia - súčasť nášho života" predstavili diaľkovo ovládané robotické vozidlo určené pre pohyb v náročnom teréne, autonómne roboty e-Puck a pracovisko riadenia polohy loptičky na otočnom kotúči.

 

Žilina

V Žiline sa akcia konala v nákupnom centre Aupark Shopping Center. Naši kolegovia, Ing. Jozef Hrbček, PhD. a Ing. Jozef Balák návštevníkom v expozícii s názvom "Priemyselná automatizácia v praxi"  predstavili robotické rameno, pracovisko riadenia pohonov pomocou frekvenčných meničov Acopos a ovládaciu páku s hmatovou odozvou. Predovšetkým posledný menovaný exponát zaujal mladých návštevníkov podujatia.

 

 
 
 
 
 

Podkategórie

Doplnkové informácie