Medzinárodné projekty

 

  • DAAD projekty
  • Rakúsko-slovenské projekty
  • TEMPUS projekty
  • Leonardo da Vinci projekty
  • Socrates/Erasmus projekty
  • CEEPUS II projekty
  • Projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS)

 

  • Hodnotenie funkčného modelu správania sa RBCC. Projekt č. P-103-0002/12, pre AŽD Praha, s.r.o., Závod Technika-Výzkum a vývoj

Zodp. riešiteľ:    prof. Ing. Karol Rástočný, PhD. 

  • 6RP/SELCAT Posudzovanie a technológia európskych priecestí

Zodp. riešiteľ:    doc. Ing. Aleš Janota, PhD.  
Riešitelia:     prof. Ing. Jiří Zahradník, PhD.; doc. Ing. Karol Rástočný, PhD.

  • 6. RP SELCAT - Safer European Level Crossing Appraisal and Technology, contract TCA5-CT-2006-031487

       Koordinátor:    prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder, Dr.h.c. (TU Braunschweig)
       Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Aleš Janota, PhD. (subkoordinátor za ŅU)
       Riešitelia:     prof. Ing. Jiří Zahradník, PhD.; doc. Ing. Karol Rástočný, PhD.

7. rámcový program

COST projekty

EUREKA - The inCity FINDER Guide to information about the current situation in large cities for motorists and tourists

Koordinátor:    AŽD Praha s. r. o.
Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Juraj Spalek, PhD. (subkoordinátor za ŽU)
Riešitelia:     Ing. Peter Nagy; doc. Ing. Aleš Janota, PhD.

HORIZON 2020

Doplnkové informácie