Študijná dokumentácia

Učebné plány

Bakalárske štúdium - Automatizácia 
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Inžinierske štúdium - Riadenie procesov 
1. ročník
2. ročník

Študijný poriadok  icon_pdf1

Harmonogram akademického roka  icon_pdf1

Doplnkové informácie