Prihlasovanie na diplomové práce pre akademický rok 2021/2022

Podľa §24 Študijného poriadku FEIT ŽU vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy diplomových prác na akademický rok 2021/2022. Zoznam vypísaných tém diplomových prác je zverejnený v informačnom systéme e-Vzdelavanie. Na zobrazenie zoznamu vypísaných tém diplomových prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné si nastaviť akademický rok 2021/2022 a v menu Hlavná ponuka vybrať položku Záverečné práce. Zoznam prác na portáli e-vzdelavanie bude priebežne aktualizovaný.

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2021/2022 študentmi 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do 17.9.2021.
Študent sa na tému DP prihlási u vedúceho vybranej diplomovej práce. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú tému vykoná len na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca prostredníctvom informačného systému e-Vzdelávanie. Bez súhlasu vedúceho práce, študent na tému prihlásený nebude.
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému diplomovej práce pridelí na základe poverenia vedúceho katedry RIS študijný poradca.


V Žiline dňa 11.6.2021
Peter Nagy  
študijný poradca

Doplnkové informácie