Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2020/21

 • Vytlačiť

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov:

Štátnych skúšok sa v dňoch 1. a 2.6.2021 zúčastnilo celkom 24 študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prihlásených študentov - 24,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 24 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 15 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 9 študentov,
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 6 študenti,
   • hodnotenie "prospel" - 18 študentov.

Tabuľky a grafy:

 • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie diplomovej práce a predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend vývoja priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľady spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 3.6.2021