Prihlasovanie na diplomové práce pre akademický rok 2020/2021

Podľa §24 Študijného poriadku FEIT ŽU vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy diplomových prác na akademický rok 2020/2021. Prehľad vypísaných tém a študentov prihlásených na jednotlivé témy je v priloženom zozname Zoznam tém diplomových prácZoznam vypísaných tém diplomových prác je zverejnený aj v informačnom systéme e-Vzdelavanie. Na zobrazenie zoznamu vypísaných tém diplomových prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné si v menu Hlavná ponuka vybrať položku Záverečné práce. Zoznam prác na portáli e-vzdelavanie bude priebežne aktualizovaný, vyššie uvedený zoznam je len informatívny a aktualizovaný nebude.

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 študentmi 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do 25.9.2020.
Študenti sa na tému DP prihlásia po predbežnej elektronickej alebo osobnej konzultácii s vedúcim diplomovej práce u študijného poradcu. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú tému vykoná len na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca prostredníctvom informačného systému e-Vzdelávanie. Bez súhlasu vedúceho práce, študent na tému prihlásený nebude.
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému diplomovej práce pridelí na základe poverenia vedúceho katedry RIS študijný poradca.


V Žiline dňa 7.9.2020
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 

Doplnkové informácie