Vydávanie diplomov absolventom

Pretože vzhľadom k trvalej platnosti mimoriadneho stavu vyhláseného v súvislosti s prevenciou šírenia choroby COVID-19 boli v akademickom roku 2019/2020 zrušené slávnostné promócie absolventov bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia.

Absolventom bakalárskeho štúdia budú diplomy odovzdané na Referáte pre vzdelávanie FEIT pri zápise do 1. ročníka inžinierskeho štúdia.

Absolventom inžineirskeho štúdia budú diplomy odovzdané na Referáte pre vzdelávanie FEIT  v nasledujúcich termínoch:

Termín Čas
03.08.2020 - 06.08.2020 08:00 - 11:00
10.08.2020 - 13.08.2020 08:00 - 11:00

V prípade, že absolventom uvedené časy nevyhovujú, po predchádzajúcom mailovom alebo telefonickom dohovore je možné si diplomy vyzvdvihnúť aj v iných termínoch.

Absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu v inžinierskom stupni štúdia si diplomy môžu vyzdvihnúť vo vyššie uvedených termínoch.

Doplnkové informácie