Prezentácie produktov "machine vision"

  • Vytlačiť

Pracovníci KRIS sa dlhodobo snažia študentom prezentovať najnovšie technológie aplikované v oblasti automatizácie priemyslu alebo dopravy. Preto pravidelne organizujú špecializované prednášky a prezentácie odborníkov z praxe určené študentom a vysokoškolským učiteľom zameraných na danú oblasť techniky. 

V utorok 12.3.2019  sa uskutočnila špecializovaná prednáška na tému „Spracovanie obrazovej informácie v priemyselných aplikáciách“ určená študentom a vysokoškolským pedagógom venujúcich sa oblasti priemyselnej automatizácie. Ako odborník z praxe aj tento rok prezentoval novinky a trendy v oblasti spracovania obrazu v priemysle zástupca spoločnosti FMach Žilina, spol. s r.o., pán Marián Križovič.

Špecializované prezentácie pokračovali aj vo štvrtok 14.3.2019, kedy zástupca spoločnosti SICK spol. s.r.o., o.z. Bratislava, pán Ing. Adam Brňo, poslucháčom 2. ročníka inžinierskeho štúdia v rámci série laboratórnych cvičení predstavil prácu s reálnymi priemyselnými kamerami. Študenti si mohli na vytvorených pracoviskách vyskúšať prácu na reálnych modeloch priemyselných kamier, ktoré sa najviac používajú v oblasti Machine Vision. Študenti vykonali pomocou nimi vytvoreného  inšpekčného programu kontrolu kvality na rôznych typoch vzoriek prinesených vyrobených produktov.

 

Prednáška a séria laboratórnych cvičení boli realizované v rámci projektu KEGA 016ŽU-4/2018: "Modernizácia metód výučby riadenia priemyselných procesov na báze konceptu Industry 4.0“.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.